Korsdraget sjunger!

söndag 15 oktober kl 16.00 (obs tiden) är det sånggudstjänst med kören Korsdraget. Britt inger Svensson är mötesledare och efteråt är det kyrkfika. Välkommen!