Söndag 11.00: Taco lov det är gudstjänst!

Söndagen 1 9 nov är det gudstjänst -taco lov igen! Teamet leder. Peter pastorn talar. Lovsång o olika bönestationer. Barnens station söndag. Och sedan efter gudstjänsten tacos (kaffe finns) ! Ingen anmälan. Kom ihåg att vi börjar kl 11.00 (för matens skull!)