Dömd eller glömd?

På söndag 26 nov är det domsöndagen, Peter pastorn predikar utifrån temat dömd eller glömd? Lotta Vårhall o Lotta Andersson sjunger. Det blir intervju med församlingens missionärer Gunilla o Veasna Bun direkt från Thailand! Vi börjar kl 10 och fikr efteråt!