God fortsättning=gudstjänst!

En möjlighet till en god fortsättning på det nya året är att gå på gudstjänst! Välkommen till Equmeniakyrkan sön 7 jan kl 10. Peter pastorn predikar och vi ber inför det nya året. Det blir nattvardsfirande (givetvis går det bra att vara med utan att ta emot nattvarden) och efteråt blir det kyrkfika.