Missionsgudstjänst

På söndag 14 jan kl 10 är det Missionsgudstjänst.
Missionär Gunnel Jönsson predikar. Christer Helander mötesledare. Insamling till mission i andra länder. Kyrkfika efteråt.