Kören sjunger!

Välkommen på gudstjänst söndag 4 feb. Kören sjunger. Peter pastorn predikar och Christer Helander är mötesledare. Kyrfika efteråt och efter det är det församlingens årsmöte.