Gudstjänst o station sönda!

På söndag 25 feb kl 10 är det gudstjänst med barnens station sönda. En liten bit in i gudstjänsten går barnen en trappa för att samlas på perrongen för att höra en bibelberättelse m m och sedan är det dags för spårval: pyssel idrott mm. Peter pastorn predikar i gudstjänsten och Linda Zitka sjunger. AnnHelene Sörbö är mötesledare. kyrkfika efteråt!