Gudstjänst 3 mars

Söndag 3 mars kl 10.00 predikar Peter pastorn; ”När problemen är större än jag är -vad kan vi lära av David o Goliat?”. Vi firar nattvard (det går jättebra att vara med i gudstjänsten utan att ta emot nattvarden). Kyrkfika efteråt.