Gudstjänst –Taco lov! 11.00 

Söndag 17 mars är det dags för Gudstjänst Taco lov! Det innebär att gudstjänsten börjar kl 11.00 – Hoppas du kan vara med -Vi äter Tacos efteråt! I gudstjänsten talar Peter Andersson. Lisa  Björling sjunger ochMats Bogren är mötesledare. Och sist men inte minst: Barnens station Sönda!