Gemensam gudstjänst!

På söndag 24 mars 10.00 firar vi Gudstjänst tillsammans med    Brunnsnäskyrkan.Martin Landgren predikar. Ingrid Karlsson, Peter Rydén m fl sjunger. Nattvardsfirande (givetvis går det bra att vara med i gudstjänsten utan att ta emot nattvarden). Peter          Andersson är mötesledare.  Kyrkfika. efteråt.