Emma predikar

Välkommen på gudstjänst söndag 21 april kl 10.00. Emma Friberg predikar. Lovsångsgrupp under Anette Carlsons ledning. Peter Andersson är mötesledare.  Kyrkfika. Teamet informerar kort om sin kommande missionsresa på kyrkfikat.