From Kyrkans verksamheter

Träffpunkten

Publicerat 

Vissa torsdagar kl 15:00 Träffpunkten är en ekumenisk satsning, vilket betyder att det är kyrkorna i Ulricehamn som samarbetar. Träffarna är oftast på torsdagar kl 15.00. Se i kalendern för program.

Read more

Stickcafé

Publicerat 

Måndagar kl 15:00 Träffar varje måndag i kyrkans café. En stunds handarbete tillsammans för den som vill och gott fika. Välkommen med!

Read more

Café Handlaget

Publicerat 

Torsdagar kl 15.00-17.00. Café Handlaget  har öppet i kyrkans bottenvåning på torsdagar mellan 15.00 och 17.00. Välkommen till fikabordet!  Handlaget har  utvecklats till en mötesplats för människor som kommer till vår kommun från andra länder på flykt från krig, förföljelse eller fattigdom.  Här finns möjlighet att träna svenska i samtalet kring fikaborden och få hjälp …

Read more

Bön och nattvard

Publicerat 

Tisdagar kl 18:00-18:30 En stilla stund med bön och nattvard. Vi ber för de böneämnen som kommit in den gångna veckan, firar nattvard utifrån en enkel ordning och sjunger någon sång tillsammans.

Read more

Gudstjänst

Publicerat 

Söndagar kl 10:00 (ibland 16:00). Gudstjänsten vill vara en  mötesplats där vi kommer nära Jesus och nära varandra, där gemenskapen kan delas med många och berikas av människor med olika erfarenheter. Sång och musik, predikan, förbön och nattvard är naturliga delar i gudstjänstlivet. Van eller ovan gudstjänstbesökare -välkommen att dela gemenskapen!

Read more