Förbön

Vill du att vi ska be för dej? Du väljer om du vill skicka in ditt böneämne med namn eller anonymt. Gud välsigne dig – välkommen att skicka in ditt böneämne.

Under söndagsgudstjänsten ber vi för alla böneämnen, men vi läser inte upp dem då. Vi väntar med att läsa upp dem till den mindre bön- o nattvardsamlingen på tisdagar.

SÅ HÄR SÄGER BIBELN:

Bed så skall ni få, sök så skall ni finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas för er.
Matt 7:7-8

Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om någon ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Om ni ber om något i mitt namn.
Joh 14:13-14

Gör er inga bekymmer utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan i Kristus, Jesus.
Ef 4:6-7