Förbön

Vill du att vi ska be för dej? I  samband med förbönsstunden i våra gudstjänster ber vi för de böneämnen som skickas in utan att läsa dem. I den mindre bön o nattvardsamlingen på tisdagar läses varje böneämne och bes för. Du väljer om du vill skicka in ditt böneämne med namn eller anonymt. Gud välsigne dej -välkommen att skicka in ditt böneämne.

SÅ HÄR SÄGER BIBELN:

Bed så skall ni få, sök så skall ni finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas för er.
Matt 7:7-8

Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om någon ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Om ni ber om något i mitt namn.
Joh 14:13-14

Gör er inga bekymmer utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan i Kristus, Jesus.
Ef 4:6-7