Årsmöte

Efter gudstjänsten (som börjar kl 10.00) sker församlingens årsmöte för 2020.