Möten

Gudstjänst | Växtriket | Tonår | Scout | Boksamtal

Bön och nattvard | Alpha | Café Handlaget

Stickcafé | Träffpunkten | Bibelkoppen | Sopplunch

Gudstjänsten vill vara en mötesplats där vi kommer nära Jesus och nära varandra, där gemenskapen kan delas 
En stilla stund med bön och nattvard. Vi ber för de böneämnen som kommit in den gångna veckan, firar nattvard utifrån en enkel ordning

Café Handlaget har öppet i kyrkans bottenvåning på torsdagar mellan 15.00 och 17.00. Välkommen till fikabordet

Träffar varje måndag i kyrkans café. En stunds handarbete tillsammans för den som vill och gott fika
Träffpunkten (torsdagseftermiddagar) är en ekumenisk satsning, vilket betyder att det är kyrkorna i Ulricehamn som samarbetar

Bibelkoppen är varannan torsdag kl 11 innan sopplunchen. Lite kaffe, lite bibelfunderingar med Peter pastorn och en liten, liten kaka