Publicerat 

Upphovsrätt

_T1A2729_stim_web750

I våra församlingar sjunger vi ofta tillsammans. Det är för många en viktig del av gudstjänsten och har starka rötter i vår frikyrkohistoria. Att arrangera konserter med församlingens körer och musiker eller inbjudna gästmusiker är också ett sätt att öppna kyrkan för fler.

Vi uppskattar och är i behov av dem som lagt tid och möda på att skriva de sånger vi sjunger. Så snart vi använder sång och musik offentligt behöver vi därför försäkra oss om att vi gör det på ett sånt sätt att musikens och textens upphovsmän får den ersättning de har laglig rätt till.

För att underlätta för församlingen har Equmeniakyrkan två avtal som handlar om upphovsrätt och musik:

Stimavtalet

Avtalet med Stim ger oss rätt att framföra musik offentligt i församlingens eller ungdomsföreningens verksamhet.

Kopieringsavtalet

Kopieringsavtalet med Bonus Presskopia (Bild Ord Not Upphovsrätt Sverige) ger oss rätt att för gudstjänstbruk kopiera eller visa texter på väggen ur sångböckerna Psalmer och Sånger, Psalmer i 2000-talet samt också Bibel 2000 samt några ytterligare verk.
Läs mer om de här avtalen under flikarna till vänster.

CCLI

Den församling som vill visa andra sånger på väggen än de som finns med i kopieringsavtalet som beskrivs ovan, kan själva välja att teckna en licens med CCLI, Christian Copyright Licensing International.
CCLI har avtal med hundratals upphovsmän världen över och på så vis kan en CCLI-licens förenkla för församlingen att lagligt kunna kopiera eller visa sångtexter på sina gudstjänster och samlingar.
Mer om CCLI finns i fliken till vänster.

Fråga själv

Ett annat alternativ är att själv kontakta de upphovsmän eller det förlag som företräder den upphovsman vars sång man vill visa eller kopiera texten på, och fråga om lov och komma överens om en ersättning.

Brukssånger

I Equmeniakyrkans notabonnemang Brukssånger finns rätten att kopiera sångerna i själva abonnemanget. Så länge församlingen är abonnent får man fritt kopiera de sånger som finns utgivna i Brukssånger, för församlingens verksamhet. Däremot får man inte på annat sätt sprida eller spela in sångerna utan att få upphovsmännens tillåtelse.
Läs mer om Brukssånger på www.brukssanger.se