Coronainstruktion

Missionskyrkan och equmenia Upplands Väsby –
Instruktioner med anledning av Corona-viruset (uppdaterad 2020-10-30)

Med anledning av den pågående pandemin, Corona-viruset, även kallat Covid -19, följer Missionskyrkan och Equmenia Upplands Väsby Folkhälsomyndighetens och Equmeniaskyrkans rekommendation för att förhindra smittspridning.

Kära församling !
Som de flesta av er säkert redan hört fattade Folkhälsomyndigheten igår, den 29 oktober, beslut om nya riktlinjer med anledning av Covid -19.
Riktlinjerna gäller ytterligare begränsningar för bland annat Stockholms län för att förhindra den ökade smittspridningen.
Med anledning av detta fick alla församlingar inom Equmeniakyrkan och föreningar i Equmenia följande uppmaning:

”….Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.
De nya råden innebär bland annat att
undvika allmänna platser inomhus och
bara ha fysisk kontakt med de personer som man bor tillsammans med.
Samla inte besökare i kyrkan.

I och med detta rekommenderar Equmeniakyrkans nationella krisgrupp att alla församlingar i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län under denna period ställer in planerade gudstjänster och andra samlingar.
Det enda undantaget gäller samlingar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare….”

Styrelsen för Missionskyrkan i Upplands Väsby har därför tvingats fatta:

Beslut att ställa in samtliga samlingar och gudstjänster
– från idag den 30 oktober till och med den 19 november.
Detta gäller alltså även för
bönesamlingar, hemgrupper, Tisdagsträffen, onsdags kväll samlingar/ samtal med Stilla stund och Språkcafé.
Arrangerande ledningsgrupp, medverkande ledare kan delta men det får inte vara ett publikt event där allmänheten inbjuds.
Respektive ansvariga avgör om det ska inställas helt eller går att genomföras via digitala medier.
Övriga samlingar för olika råd och planeringsmöten sker digitalt eller bokas om till ny tid efter den 19 november.

Undantaget är Equmenias barn och ungdomsverksamhet eftersom riktlinjerna inte gäller barn under 15 år.
Det innebär att Eftis, barnkör och scout kan genomföra sina träffar som planerat.
Skatten på söndagar i samband med gudstjänsten ställs in den 1 november och den 15 november.

Om möjligt digitalt ”Ställ om”
Vi kommer att genomföra de tre gudstjänsterna den 1 november och den 8 november respektive den 15 november som
andakter som spelas in och sänds digitalt, som ljud eller video.

Det här känns som ett väldigt tråkigt beslut att fatta då vi så länge försökt ta oss igenom pandemin med att ”Ställa om, inte ställa in”.
När läget är som det är måste vi som församling ta vårt ansvar och följa de riktlinjer som myndigheterna beslutat om.
Vi återkommer med besked när vi vet vad som ska gälla efter den 19 november.

Vi ber till Gud och för varandra!
Vi ber för att dessa åtgärder ger den effekt som önskas.
Vi ser verkligen fram mot att vi snart kan mötas igen!

Styrelsen för Missionskyrkan i Upplands Väsby
2020-10-30

Sune Grafström, Eva Lenestad (ordföranden), Liselotte Svensson (ordförande equmenia), Stefan Andersson (föreståndare och pastor)