equmenia-sidan

Equmenias vision: Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.

Trots konstiga tider så har vi haft glädjen att under ordnade former kunnat fortsätta med vår verksamhet inom Equmenia, ibland i lite nya former.

Ledarförstärkning

Vi har dessutom från januari fått ett härligt tillskott i församling och Equmenia med våra nyanställda David och Winnieross som jobbar 40 % vardera inom musik/ barn/ familj tillsammans med pastor Stefan och våra ideella ledare (se mer sid 12-13).
Terminen startade med en ledarsamling i januari för att få möjlighet att träffas tillsammans nyanställda och ledare och påbörja en planering inför våren.

Verksamheter

Barnkörens ledare har haft en separat planering för att stämma av repetoar, notinköp mm. Kören övar på onsdagar och vi har sett en glädjande ökning av antal barn från förra terminen, vi hoppas också på att kunna utöka och utveckla musikverksamheten så att fler barn och unga kan ta del av vår verksamhet.
Spårarscouterna har startat igång med en patrull på tisdagarna parallellt med Språkcafet och har sina samlingar utomhus med lekar, hantverk eller annat spännande, ofta kring en mysig, värmande brasa där det kan tillagas scrabbelucker eller annat gott.
Familjescout, som vi började med i höstas, kommer nu att fortsätta vid några lördagar under våren, första samlingen var 20 februari vid Sättrabadet då det grillades, umgicks och byggdes snöskulpturer.
Eftis har dragit i gång på onsdag eftermiddagar, vi började lite trevande på senhösten men nu har vi kommit igång igen och flera barn har hittat hit, det erbjuds spel, läxläsning och Mellis för de som vill komma efter skolan.
Equmenias årsmöte 25 februari blev digitalt via Zoom vilket fungerade väldigt bra, dock utan trevlig fysisk samvaro eller semlor som förra året. Vi kunde lägga året 2020 till handlingarna och blicka framåt.
Vår vision med våra nyanställda och ideella ledare är att kunna fortsätta och utöka vår verksamhet så att fler barn, unga och deras familjer hittar till oss.

Digital framtid

Vi försöker använda oss mer och bättre av sociala medier för att synas och lätt kunna erbjuda information om vår verksamhet. Därför blir detta den sista i raden av rapporter från Equmenia i tidningsversionen av Det Händer men inte sista rapporten från Equmenia som jag hoppas ni kommer kunna se mer av t ex på församlingens hemsida.
Så från när jag började som Nying i SMU (Svenska Missionsförbundets Ungdom), då man ringde runt med sladdtelefon och spred handskrivna, kopierade lappar för att informera om verksamheten, till denna snabba digitala utveckling där vi kan ses i bild via dator och telefon – det har gått snabbt – mycket var bättre förr, men inte allt …
Lotta Svensson
equmeniaordförande