Flyktinghjälp i kyrkan. 

Equmenikyrkan i Upplands Väsby hjälper behövande flyktingar från Ukraina. Det ske i samverkan med ”Väsby Humanintära förening ,, ”. Elene Ernman har ett stort kontaktnät och vet behoven. Det är kvinnor och barn som kommer. Pengarna de får från Migationsverket räcker inte till allt. Speciellt efterfrågas medel till vinterskor för barn och ungdomar. En del behöver tillskott i matkassan. Drygt 100 presentkort med mera delas ut under okt-dec 2022.  /  Kontaktperson  Ingemar Jarlebring 0702288485