Förrättningar

Vid förrättningar såsom dop, vigsel och begravning av medlemmar i vår församling erbjuder församlingen att vår pastor genomför förrättningen. Vi erbjuder också våra lokaler.
Om det önskas en annan pastor än vår ordnas och bekostas det av familj/anhöriga själva.
Vad gäller organist har församlingen inte möjlighet att garantera hjälp med detta, det får undersökas från gång till gång.


För att det i praktiken ska fungera ska församlingsföreståndare vid behov agera samordnare av olika kontakter kring arrangemanget. När en medlem går bort ska församlingsföreståndaren informeras. Begravningsbyrå ska hänvisas direkt till församlingsföreståndare. Församlingsföreståndare tillser att praktiska arrangemang enligt nedan är ordnat genom att kontakta medlemmar i församlingen som kan hjälpa till. Omsorgsgrupp som en medlem tillhör/tillhört kan ex tillfrågas om att bistå med praktisk hjälp, även den omsorgsgrupp som ansvarar den aktuella veckan kan tillfrågas.

  • Vaktmästare – låser upp kyrkan, tar emot begravningsbyrå/anhöriga, stänger efteråt – ordnar med flaggning – ser till att kyrksalen är i ordning med ljus och dylikt
  • Ljudtekniker
  • Meddela Diakonirådet ang beställning av kistbukett från församlingen.

/ Styrelsen 2023-11-09