Ge en gåva

Du får gärna stödja Equmeniakyrkan i Upplands Väsby med ett ekonomiskt bidrag.

Vi tar tacksamt emot gåvor och kollekt via vårt:
Plusgirokonto 17 99 79 – 0
Swish-nummer 123 006 90 39

Varmt tack för din gåva


Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften dras på skattsedeln efter ditt medgivande. Genom att göra ett aktivt val, senast den 31 oktober, kan du låta din kyrkoavgift gå direkt till Equmeniakyrkan Upplands Väsby. Mer information och anmälan finns på Equmeniakyrkan.se


Våra fonder

Bakgrund: Det har framförts behov att vara tydlig kring givande och speciellt i samband med minnesgåvor och övriga extrainsamlingar, och att fonderingsalternativ erbjuds där pengarna är ”öronmärkta” och avsätts/fonderas för detta ändamål. Styrelsen har därför beslutat erbjuda tre olika alternativ 1) församlingen 2) Utveckling 3) Diakoni. Dessa alternativ kommer också finnas tillgänglig för testamenten om så önskas. Om det utöver dessa alternativ skulle önskas öronmärkta insamlingar utöver de ordinarie ändamålen för Equmeniakyrkan, för andra specifika ändamål, vid speciella tillfällen, får förfrågan hänvisas till styrelsen i varje specifikt fall.

Märk inbetalningen med Församlingen för att ge en gåva till församlingens verksamhet. Detta är vårt öppna huvudalternativ

Märk inbetalningen med Utveckling för att ge pengar fonderade och avsedda att användas för satsningar och församlingsutvecklande arbete  för att göra Equmeniakyrkan Upplands Väsby verksamhet värdefull och relevant för nya generationer i ett Växande Väsby, målgrupp barn, ungdomar och dess föräldrar. Pengarna är avsedda för nysatsningar och omfattar samtliga områden musik, sång, scout, media etc

Märk inbetalningen Diakoni för att ge pengar fonderade och örnmärkta för att hjälpa speciellt utsatta och ömmande fall barn, ungdomar, vuxna och äldre i olika hjälpande insatser. Pengarna går inte in i kyrkans driftsresultat

Kollekter

Sammanställning av insamlade kollekter under 2024
Rött är budget och blått är det som hittills insamlats.

Kollekter sammanställning och jämförelse budget
DifferensDifferens
MånadÅr 2024Budgetmånadaccumulerat
januari8400064 60019 40019 400
februari5470059 200-4 50014 900
mars5970075 600-15 900-1 000
april64 000-64 000-65 000
maj78 100-78 100-143 100
juni64 900-64 900-208 000
juli57 500-57 500-265 500
augusti71 200-71 200-336 700
september74 100-74 100-410 800
oktober82 600-82 600-493 400
november85 300-85 300-578 700
december72 900-72 900-651 600
198400850000