Ge en gåva

Du får gärna stödja Equmeniakyrkan i Upplands Väsby med ett ekonomiskt bidrag.

Vi tar tacksamt emot gåvor och kollekt via vårt:
Plusgirokonto 17 99 79 – 0
Swish-nummer 123 006 90 39

Varmt tack för din gåva


Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften dras på skattsedeln efter ditt medgivande. Genom att göra ett aktivt val, senast den 31 oktober, kan du låta din kyrkoavgift gå direkt till Equmeniakyrkan Upplands Väsby. Mer information och anmälan finns på Equmeniakyrkan.se


Våra fonder

Bakgrund: Det har framförts behov att vara tydlig kring givande och speciellt i samband med minnesgåvor och övriga extrainsamlingar, och att fonderingsalternativ erbjuds där pengarna är ”öronmärkta” och avsätts/fonderas för detta ändamål. Styrelsen har därför beslutat erbjuda tre olika alternativ 1) församlingen 2) Utveckling 3) Diakoni. Dessa alternativ kommer också finnas tillgänglig för testamenten om så önskas. Om det utöver dessa alternativ skulle önskas öronmärkta insamlingar utöver de ordinarie ändamålen för Equmeniakyrkan, för andra specifika ändamål, vid speciella tillfällen, får förfrågan hänvisas till styrelsen i varje specifikt fall.

Märk inbetalningen med Församlingen för att ge en gåva till församlingens verksamhet. Detta är vårt öppna huvudalternativ

Märk inbetalningen med Utveckling för att ge pengar fonderade och avsedda att användas för satsningar och församlingsutvecklande arbete  för att göra Equmeniakyrkan Upplands Väsby verksamhet värdefull och relevant för nya generationer i ett Växande Väsby, målgrupp barn, ungdomar och dess föräldrar. Pengarna är avsedda för nysatsningar och omfattar samtliga områden musik, sång, scout, media etc

Märk inbetalningen Diakoni för att ge pengar fonderade och örnmärkta för att hjälpa speciellt utsatta och ömmande fall barn, ungdomar, vuxna och äldre i olika hjälpande insatser. Pengarna går inte in i kyrkans driftsresultat