Gudstjänster

Här finns alla inspelade gudstjänster. Vissa komplett med bild, andra endast ljud.
Gudstjänster inspelade med enbart ljud finns också på Kyrktorget

 Söndag 22 mars.
Tema: Guds mäktiga verk. Pastor Stefan Andersson leder och predikar, vid piano Joakim Wohlfeil.
Söndag 29 mars
Tema: Försonaren. Förberedelser: Staffan Jernberg, ledning Christina Grafström, predikan; Sune Grafström, organist Torbjörn Lundberg.
Påskdagen 12 april 
Tema: Kristus är uppstånden! –  Stefan Andersson leder och tolkar Winnieross Olofsson predikan på engelska.  Olov Olofsson organist.
Söndag 26 april
Tema: Den gode herden. Eva Anfält o Ankie Johansson leder, David Rönn predikar. Organist Kristina Holm.
Söndag 10 maj
Tema: Att växa i tro
Sune Grafström leder
Åke Jonsson predikar
Orgel Torbjörn Lundberg
Söndag 7 juni
Tema:
Predikan: Suzanne Molin Organist: Olof Olovsson Gudstjänstledning: Jan Hermansson
Söndag 30 augusti
Tema: Friheten i Kristus
Gudstjänstledare Joakim Wohlfeil, predikan Henrik Isaksson och musik Lena Wohlfeil.
Söndag 4 oktober
Tema: Änglarna
Gudstjänstledare: Stefan Andersson, Predikan: Jenny Dobers, Orgel: Olov Olofsson

Söndag 25 oktober
Tema: Att leva tillsammans
Gudstjänstledare Joakim Wohlfeil, Predikan Stefan Andersson, Musik Lena Wohlfeil och Kristina Holm.
Söndag 22 november
Tema: Kristi återkomst
Svante Svenson och Jan Hermanson leder,
Suzanne Molin predikar, organist Tord Jägerskog,
Söndag 13 december
Luciakonsert med med barnkören från Missionskyrkan i Upplands Väsby
Söndag 20 december
Tema: Herrens moder
Gudstjänstledare Eva Lenestad, predikan Peter Plars, orgel Kristina Holm
Söndag 27 december
Tema: Guds hus
Gudstjänstledare Sune Grafström, Predikan David Rönn, Musik Lena Wohlfeil
Söndag 3 januari
Tema: Guds hus
Predikan: Ulf Bergsviker. Gudstjänstledning: Joakim Wohlfeil Musik: Lena Wohlfeil
Söndag 10 januari
Tema: Jesu dop
Predikan: Stefan Andersson Musik: Olov Olofsson
Söndag 17 januari
Tema: Livets källa
Predikan: Stefan Andersson Musik: Torbjörn Lundberg
Söndag 24 januari
Tema: Jesus skapar tro
Gudstjänstledning: Magnus Kindbom Predikan: Stefan Andersson Musik: Kristina Holm
Söndag 31 januari
Tema: Nåd och tjänst
Gudstjänstledning: Eva Lenestad, Predikan Christina Molin, Musik: Lena Wohlfeil
Söndag 7 februari
Tema: Uppenbarelsens ljus
Gudstjänstledning: Jan Hermansson, Predikan: David Rönn, Organist: Olov Olofsson
Söndag 21 februari
Tema: Prövningens stund
Gudstjänstledning: Sune Grafström, Predikan: Stefan Andersson, Musik: Torbjörn Lundberg
Söndag 28 februari
Tema: Den kämpande tron
Gudstjänstledning: Henrik Isaksson, Predikan: Åke Jonsson, Musik: Lena Wohlfeil

Söndag 7 mars
Tema: Kampen mot ondskan
Gudstjänstledning: Ingemar Jarlebring. Predikan: David Rönn. Musik: Kristina Holm & Lena Wohlfeil
Söndag 14 mars
Tema: Livets bröd
Gudstjänstledning: Ankie Johansson, Eva Anfält Predikan: Stefan Andersson Musik: Torbjörn Lundberg
Söndag 21 mars
Tema: Guds mäktiga verk
Gudstjänstledning: Christina Grafström Predikan: Suzanne Mohlin Organist: Kristina Holm
Söndag 28 mars
Tema: Vägen till korset
Predikan: Stefan Andersson
Organist: Olov Olofsson
Fredag 2 april
Tema: Korset
Predikan S-O Jernberg, Gudstjänstledning: Stefan Andersson, Organist: Olov Olofsson
Söndag 4 april
Tema: Kristus är uppstånden
Predikan: Winnieross Olofsson & Stefan Andersson, Organist: Olov Olofsson
Söndag 18 april
Tema: Den gode herden
Predikan: Johanna Ågestad. Gudstjänstledning: Joakim Wohlfeil, Musik: David Olofsson
Söndag 25 april
Tema: Vägen till livet
Predikan: Stefan Andersson,
Organist: Olov Olofsson

Söndag 9 maj
Tema: Bönen
Predikan: Stefan Andersson, Musik: Torbjörn Lundberg

Söndag 16 maj
Tema: Hjälparen kommer
Predikan: Sven-Olov Jernberg, Gudstjänstledning: Staffan Jernberg, Solist: Ellen Jernberg, Musik: David Olofsson
Söndag 23 maj
Tema: Den heliga Anden
Predikan: Stefan Andersson, Musik: David Olofsson

Söndag 30 maj
Tema: Gud – Fader, son och helig ande
Predikan: Sune Grafström, Gudstjänstledare: Jan Hermansson, Musik: Ellen Jernberg med Basement Boys
Söndag 6 maj
Tema: Vårt Dop
Predikan: Stefan Andersson
Organist: Olov Olofsson
Söndag 13 maj
Tema: Kallelse till Guds rike
Predikan: Åke Jonsson, Gudstjänstledning: Svante Svensson och Sune Grafström Organist: Olov Olofsson
Söndag 20 maj
Tema: Förlorad och återfunnen
Predikan: Christina Molin,
Gudstjänstledning: Ingemar Jarlebring & David Rönn, Musik: Torbjörn Lundberg