Inspelningsgrupp och Mediaråd

Sedan mars 2020 har våra gudstjänster, på grund av Corona-restriktioner, sänts som digitala filmer via kyrkans Youtube-kanal eller som ljudfil som kan lyssnas på via våra hemsidor. Målet är att kunna fortsätta med dessa sändningar även när pandemin ebbat ut.

Inspelat når många

Vi har kunnat konstatera att personer som lyssnat eller tittat på våra samlingar på nätet ökat kraftigt under pandemin. I genomsnitt har varje gudstjänst besökts digitalt av närmare 90 personer. Vissa gudstjänster ligger på mellan 180 och 220 digitala besökare. En traditionell gudstjänst ligger på cirka max 50 deltagare. Fördelen med att kunna erbjuda gudstjänsterna även digitalt är att de kan ses när som helst på dygnet. Samtliga gudstjänstfilmer sedan våren 2020 ligger idag på våra hemsidor.

Nybildat Mediaråd

Själva styrningen av all information internt och externt övervakas nu av det nybildade Mediarådet som består av pastor, församlingspedagog, musik-ledaren, representant från Verksamhets-rådet och några ytterligare representanter från församlingen.
Det utgår från församlingens satsning på att bli mera medial och började i gruppen Mission Väsby och styrelsen som började skissa på en framtidsvision för försam-lingens informationsflöde. Ganska tidigt bestämdes att själva utgångspunkten i församlingens framtida informationsflöde skulle utgå från en ny hemsida. Den utgör källan för våra digitala kanaler på sociala media som facebook, Instagram och Youtube
Efterföljaren till församlingsbladet “Det Händer” kommer att finnas i ett så kallat webbformat som naturligtvis kan skrivas ut på papper.

Teknikgrupper

Ett särskilt nybildat teknikteam, bestående av Ingemar Hagengran, Torbjörn Lundberg och Staffan Jernberg, arbetar med att bland annat möjliggöra kontinuerliga inspelningar med fast installerade kameror i guds-tjänstlokalen så att samtliga samlingar kan spelas in och läggas upp på Youtube och ses via vår nya hemsida.

Digitaliseringens mål

Vi är övertygade om att det här är ett nytt och effektivt sätt att nå ut till människor i vår församling och i samhället med vad som händer i vår församling och det glada budskapet om att “Jesus lever”. Det är viktigt att vi som kristen församling också är med i utveckling som populärt kallas “digitalisering”.
Jan Hermansson, Mediarådet