Diakon/pedagog sökes- heltid

Med inriktning och fokus på församlingsutveckling, barn, familj och musik.

Equmeniakyrkan Upplands Väsby (bildad 1895) med kyrkan nära Väsby centrum, har idag nästan 150 medlemmar och har välkomnat 10 nya medlemmar de senaste året. Upplands Väsby kommun är en dynamisk och växande kommun med drygt 45.000 invånare mellan Stockholm och Arlanda. Upplands Väsby ligger cirka 3 mil norr om Stockholm. 

Vi, i Equmeniakyrkan Upplands Väsby, har tillsammans med vår Equmeniaförening, de senaste året gjort en omfattande och värdefull översyn över vår framtid som församling. Många i församlingen har varit med i arbetet om hur vi kan fördjupa och växa i uppdraget att göra Kristus känd och trodd i vår kommun och göra oss relevant i en ny tid i storstad för barn-ungdomar och föräldrar. Det resulterade i att vi under våren 2021 anställde en ungdoms-och musikpedagog. När han nu väljer att gå vidare till andra uppdrag söker vi en ny medarbetare.

Som titeln antyder söker vi en medarbetare som kan och vill arbeta både med verksamhet riktad mot barn och familj men också med intresse för och kompetens inom sång och musik. 

Vision:

 • Utveckla vidare församlingens arbete med de barn, ungdomar och familjer som finns i församlingen. Men också angeläget att nå ut till fler i Upplands Väsby och erbjuda dem meningsfulla och roliga aktiviteter. Vi tror att ett riktat arbete mot barnfamiljer i Upplands Väsby är ett sätt att göra nytta i samhället och samtidigt berikar vår församling.
 • Vi som tydligt mål att vägleda till kristen tro och erbjuda en väg in i församlingens gemenskap. 
 • Vi ser vårt sång- och musikarbete som ett område där församlingen kan utvidga sina kontaktytor. Här är vi öppna till många idéer och utvecklingsscenarier, där SoulChildren kan vara en möjlighet. Vi ser oss själva som aktör i Upplands Väsby kommun där instrumental och/eller sångundervisning är ett område som kan utveckla ”Sångfabriken” eftersom vi har en centralt belägen kyrka med goda förutsättningar. 

Profil:

 • Diakon/församlingspedagog eller motsvarande
 • Gärna tidigare erfarenhet av liknande arbete
 • Känna sig trygg i tro och bön.
 • Ha kunskap kring barn och ungdomars verklighet och deras kommunikationssätt till exempel sociala medier
 • Gillar att driva och tänka nytt och utveckla och jobba med fria tyglar och förtroendearbetstid, givetvis i samspel med ledarna, personalkontakt och styrelse.
 • Bra att bygga relationer och skapa engagemang inom ledargruppen och utåtriktat.
 • Helst trakterar ett eller flera instrument.
 • Genom tjänsten naturligt kunna hitta former att integrera mot församlingen och deltagande och därigenom vägleda till kristen tro och gemenskap. 
 • Känna sig bekväm med att leda inslag i gudstjänster och samlingar.

Vi har idag: 

 • ”Eftis” som är fritids efter skolan på tisdagar 
 • Skatten söndagsskola varannan söndag
 • Tillsammansgudstjänster ett par gånger per termin
 • Fredagshäng för all åldrar en gång i månaden
 • En scoutgrupp, yngre åldrar och familjescout någon gång per termin 
 • Liten Barnkör och nystartad Körlek
 • Ett tiotal engagerade ideella ledare.
 • Replokal för band, två pianon, en flygel och en orgel
 • Församlingen samarbetar med gospelkör, kammarkör och ”garageband”
 • Bra uppdaterad struktur för hemsida och sociala medier

Arbetsuppgifter:

 • Engagera, samordna och handleda de ideella ledarna och bygga vidare tillsammans 
 • Skapa kontakt och bygga relation med de barn/ ungdomar/familjer som finns i vår församling och våra verksamheter och själv vara engagerad i arbetet där det behövs.
 • Samordning tillsammans med församlingens pastor. 
 • Andligt ledarskap: tänka på den andliga dimensionen i arbetet för integration och bygga tro.
 • På olika sätt bjuda in nya barn, tonåringar och familjer till aktiviteter.
 • Extern rekrytering genom t ex marknadsföring bland annat genom sociala medier och besök skolor, kommun etc .
 • Hjälpa ledarna med planering och administration
 • Utefter behov forma nya verksamheter/arrangemang
 • Några gånger per termin delta i gudstjänster med musikinslag från grupperna                    
 • Planera och driva musikverksamheten.

Ansökan:

 • Har du frågor tveka inte att kontakta församlingens ordförande Sune Grafström 

tfn 070-5598262 eller  Equmenias ordförande Lotta Svensson tfn 070-7679095