Gudstjänst – 2:a Advent

Predikan Christina Molin, gudstjänstledare Nina Neider Jernberg och Staffan Jernberg, musik Torbjörn Lundberg. Barnens Skatten med Gunnbritt Rönn.

Adventsmingel och andakt

Medverkande: Stefan Andersson, David Olofsson med flera. Lotterir, försäljning, servering av gröt och smörgåsar med mera.

Gudstjänst 4:e Advent

Predikan Göran Bondesson, gudstjänstledning Ingemar Jarlebring och musik från delar av Basement Boys.

Gudstjänst

Predikan Suzanne Molin. Gudstjänstmusiker Kristina Holm.

Gudstjänst

Predikan Stefan Andersson. Gudstjänstmusiker Torbjörn Lundberg.

Gudstjänst

Predikan Klas Eriksson, pastor och samordnare för församlingsgrundande arbete Equmeniakyrkan Region Stockholm. Gudstjänstledning Stefan Andersson.

Tema: Mission

Medverkande: Lena Ingelstam, generalsekreterare för Diakonia, Stefan Andersson och Britt Kjellberg.