Gudstjänst

Predikan Klas Eriksson, pastor och samordnare för församlingsgrundande arbete Equmeniakyrkan Region Stockholm. Gudstjänstledning Stefan Andersson. Gudstjänstmusiker Maria Lundblad. Skatten för barnen med Stefan Andersson. Nattvard.

Tema: Mission

Medverkande: Lena Ingelstam, generalsekreterare för Diakonia, Stefan Andersson och Britt Kjellberg. Arrangemanget sker i samarbete med Diakonia och studieförbundet Bilda Öst.

Gudstjänst

Predikan Stefan Andersson. Medverkande Internationella gruppen. Gudstjänstmusiker Tord Jägerskog. Musik av Leif och Rakel Forss. Skatten för barnen.

Gudstjänst

Predikan: Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Gudstjänstledning Sune Grafström, församlingens ordförande. Musik av David Olofsson. Gudstjänstmusiker Olof Olovsson.

Gudstjänst

Predikan Peter Plars. Gudstjänstledning Henrik Isaksson. Gudstjänstmusiker Torbjörn Lundberg. Skatten för barnen.