Gudstjänst

9:e söndagen e. trefaldighet. Barbro?, predikan. Kyrkkaffe. Tema: Goda förvaltare. Evangelietext: Matt 25:14-30. GT text: 1 Mos 1:24-2:3. Episteltext: 1 Pet 4:7-11. Psaltarpsalm: Ps 8

Gudstjänst

11:e söndagen e. trefaldighet. David Rönn, predikan. Kyrkkaffe. Tema: Tro och liv. Evangelietext: Luk 18:9-14. GT text: Jes 2:12-17. Episteltext: Rom 3:21-28. Psaltarpsalm: Ps 143:6-10

Gudstjänst

12:e söndagen e. trefaldighet. Winnieross Olofsson, predikan. Torbjörn Lundberg, musik. Kyrkkaffe. Tema: Friheten i Kristus. Evangelietext: Mark 7:31-37. GT text: 2 Mos 4:10-17. Episteltext: 2 Kor 3:4-8. Psaltarpsalm: Ps 145:13b-18

Gudstjänst

13:e söndagen e. trefaldighet. ?, predikan. Ulrika och Micke Håkansson. Sune Grafström, gudstjänstledning. Kyrkkaffe. Tema: Medmänniskan. Evangelietext: Luk 10:23-37. GT text: 1 Mos 4:8-12. Episteltext: 1 Joh 4:7-10. Psaltarpsalm: Ps 103:1-6

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!