Gudstjänst 4:e Advent

Predikan Göran Bondesson, gudstjänstledning Ingemar Jarlebring och musik från delar av Basement Boys.

Nyårsbön

Nyårsfika från kl 15.00. Samling till nyårsbön kl 17.00. Ledning Brigitta Wohlfeil, Britt-Marie Hallén, Lena och Joakim Wohlfeil.

Gudstjänst

Predikan Christina Molin, gudstjänstledning David Rönn, gudstjänstmusiker Torbjörn Lundberg.

Gudstjänst

Predikan Suzanne Molin. Gudstjänstledning Stefan Andersson. Musik av Kristina Holm och barnbarnen Angelo (fiol och altfiol) och Miguel (cell). Gudstjänstmusiker Kristina Holm.

Gudstjänst

Predikan Stefan Andersson. Gudstjänstledning Christina Grafström. Gudstjänstmusiker Torbjörn Lundberg.