Pastorns tanke denna vecka.

Nåd och frid, kära bröder och systrar! Fjärde söndagen i fastetiden är här. En paus för att känna hur tiden går. Går det fort? Då har du kanske inte stannat en stund för att kontemplera, reflektera. Gör det! Stanna upp en stund och ta vara på det som pågår. Jesus är på...

TRO & LIV

Vi fortsätter samtala om när Jesus går upp till Jerusalem och stegvis förklarar vem han är – fortsättning på ”jag är världens ljus”, Joh 8:12-20 Avslutas med andakt och nattvard

Gudstjänst.

David Rönn predikar. Lena Wohlfeil musik. Kören SingSing medverkar. Christer Larsson gudstjänstledare. Kyrkkaffe.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!