Gudstjänst

5:e söndagen i påsktiden. Suzanne Molin, predikan. Christina Häggström, musik. Christina Häggström med flera . Magnus Kindbom, gudstjänstledning. Skatten, Kyrkkaffe. Tema: Att växa i tro. Evangelietext: Joh 16:5-11. GT text: Hos 11:1-4. Episteltext: 1 Joh 4:10-16. Psaltarpsalm: Ps 98:1-8

Valborgsmässafton

19:00 Samling utomhus.Parkeringen bakom kyrkan, Herrgårdsvägen 45Servering20:00 Braständning av scouterna.Vårtal av Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförandeSång och musik vid brasan

Gudstjänst med nattvard

Bönsöndagen. Pastor Ivani Ahlberg, predikan. Torbjörn Lundberg, musik. Winnieross Olofsson, gudstjänstledning. Kyrkkaffe. Tema: Bönen. Evangelietext: Luk 18:1-8. GT text: 1 Mos 18:26-32. Episteltext: Ef 3:14-21. Psaltarpsalm: Ps 13

Tillsammansgudstjänst

Söndagen före pingst. Winnieross Olofsson, predikan. Anna och Petri. Henrik Isaksson???, gudstjänstledning. Skatten, Kyrkkaffe. Tema: Hjälparen kommer. Evangelietext: Joh 15:26-16:4. GT text: Sak 14:6-9. Episteltext: Rom 8:16-18. Psaltarpsalm: Ps 33:18-22

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!