KÖRLEK (3-6 år)

Kära församling,

Tisdagar 16:30 har vi nu börjat med KÖRLEK – en samling med sång- och musiklekar för barn 3-6 år med förälder. Vi håller till i kyrksalen. Varmt välkommen!