Kris- och katastrofplan

Denna information är till för att avgöra hur vi i Equmeniakyrkan Upplands Väsby ska agera när samhället drabbas av större och akuta kriser, samt när kris och olycka sker i vår församling.