Minns du

Minnets betydelse – eller betydelsen av att minnas

Hur är det med mitt minne? Det är ingen säker källa men när jag gräver i det som komposteras i mig får det vara ett bidrag till historien. Ibland är det problem med att minnas, när situationer och människor blir verkliga på nytt efter år i det fördolda.
De påverkar och bidrar till olika känslor. Ibland blir jag glad och tacksam eller så, nej varför skulle jag komma ihåg detta, jag blir sorgsen och lite ledsen. Men det mynnar ofta ut i: tänk vad jag har fått vara med om! Ibland är det alldeles tomt när jag letar i minnets gömmor och då får tanken vila sig i Tomas Tranströmers ord i Madrigal:


”Jag har examen från glömskans universitet och är lika tomhänt som skjortan på tvättstrecket.”

Tomas Tranströmmer

Nu tar jag hjälp av Augustinus, född år 354, för att förstå betydelsen av att minnas (Augustinus biskop, bekännare, kyrko-lärare och professor i retorik i Milano).
”För att kunna erfara någonting överhuvud-taget måste vi återkalla det förflutna och föregripa framtiden. Till och med våra mest omedelbara sinnesförnimmelser kan endast finnas till genom att vi håller kvar det som varit och relaterar det till vad som kan komma.”
Det har betydelse för livet idag att vi minns, minnet visar på vägar och epoker genom livet. Visst finns det risker med när jag tror att jag minns exakt hur det var. Bilderna har förändrats i minnet men det vore värre om de varit utraderade.


Per Olof Öhrn
medlem här 1973-1996, pastor, folkhögskolerektor, citat ur kommande bok om Folkhögskoleminnen