Nya varselvästar med kyrkans logotyp

Kära församling! Spana in våra nya fina varselvästar med församlingens logotyper tryckta på fram- och baksidan. Varselvästarna finns i tre olika storlekar på en hatthylla i kyrktorget. Det är bara att låna men kom ihåg att lämna tillbaka efter användning.

Vår ambition är att dessa varselvästar ska kunna användas när vi går ut i samhället och möter människor. Vår personal arbetar med att ta fram informationsmaterial och visitkort att dela ut i ditt område.

Yngre och äldre tillsammans. Låt oss göra hela Väsby lila!