Kyrkobyggnaden

Equmeniakyrkan i Upplands Väsby började byggas 1973 och invigdes första Advent 1974. Kyrkan ritades av arkitekt SAR Janne Feldt i Karlstad och vill gestalta ”Församlingen en öppen famn.” Tanken var aktuell vid tiden för kyrkans tillkomst och var tema för ett av Missionsförbundets förbundsår vid den här tiden. Därför kändes det viktigt att be arkitekten att ha denna tanke som utgångspunkt vid skapandet av kyrkan. Vi anser att han lyckades. Kyrkorummets form säger att kyrkan är en öppen famn.

Altartavlan

Konstverket i kyrkans fond, ett kors, skapades av församlingsmedlemmen Greta Dahlqvist som ett broderi i 5 bilder. Dess värde blir på grund av detta oändligt stort. Fondkonstverket vill också gestalta ett budskap. Detta budskap har sin grund i den apostoliska trosbekännelsen.

  • Den treenige Guden, bilden i centrum. Är symbolen för Gud. Brukar kallas ”Det allseende ögat.” Vi tror på Gud, himmelens och jordens skapare!. Så här står det i ett gammaltestamentligt ord: ”Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin hjälp skall bistå alla dem som söker honom.”
  • Kristusmonogrammet, bilden till vänster, bildat av KR, egentligen grekiskans chi och ro, inledningsbokstäverna i ordet Kristus, Xristos på grekiska. Vi tror på Jesus Kristus, Guds ende Son, som blev människa. Föddes i ett stall, korsfästes, uppstod på tredje dagen
  • Den helige Ande, bilden överst. Symboliseras av en duva. Nya Testamentet berättar att Anden i form av en duva sänkte sig ned över Jesus i dopets stund i Jordan hos Johannes döparen. Vi tror på den helige Ande, en världsvid kyrka, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. (Motivet återfinns även i en bild ovanför dopgraven).
  • Nattvarden, kalk och patén, till höger. ”Vi behöver inte så mycket för att bli glada.” Ett litet stycke bröd, några droppar vin. Nattvarden, ett heligt mysterium, gudstjänsten för det innerliga mötet med det gudomliga.
  • Skeppet, bilden nederst, symboliserar kyrkan, som färdas över tidens hav på väg mot det himmelska målet. Det här är Koinonian, ett ord som betyder gemenskap. I NT förekommer det ofta i betydelsen Gudstjänstgemenskap

Greta Dalqvist skapade altartavlan tillsammans med pastor Sven-Olov Jernberg, arkitekten och en konstnär. Greta som arbetade i handarbetsaffär och som var flink i fingrarna, tog sig an projektet med broderiet som sedan blev väldigt vackert med en talande symbolik.

Sven Borking, som hade snickeriverkstad och var en duktig snickare, tog sig an monterandet av altartavlan.

Tavlan var inte klar till invigningen av den nybyggda kyrkan, utan blev installerad vid ett senare tillfälle. Att församlingsmedlemmar har skapat altartavlan är fint och betydelsefullt.

Sven-Olov Jernberg

Sven-Olov Jernberg var pastor i församlingen när den nya kyrkan byggdes och berättar här vad altartavlans olika bilder betyder.

Se filmen där Sven-Olov Jernberg berättar om altartavlan