Overklig årshögtid

Vår digitala framtid. Ett personligt referat och reflektioner om digitalisering av Göran Neider (78 år).

Efter 11 månader av Corona-pandemin, som församlingen har anpassat sig till på olika sätt, kom så årsmötet som ett digitalt beslutsmöte med digitalt distribuerat underlag.
Digitaliseringen har erbjudit gudstjänster via Internet. Fördelen är att de som varit upptagna av annat vid den fasta gudstjänsttiden har kunnat välja när de vill delta. Utomstående har kunnat kika in anonymt och avläsa innehåll och stämningar utan förpliktelser.
En annan fördel är att du kan återhöra gudstjänsten med valda delar vid senare tillfälle. Nackdelen drabbar de som behöver den fysiska närvaron till ritualen och gemenskapen i bön och sång samt även samvaron vid kyrkkaffet – alltså fysiskt möte med människor – och Gud.

Årshögtid 21/2

Årshögtiden sändes som en halvtimmes video och släpptes kl 10. Pastor Stefan Anderson predikade utgående från Equmeniakyrkans motto :
En kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen och texter ur Efesierbrevet, bl a stå fasta och var stadigt rotade i honom.
Ordförande Sune Grafström var mötesledare och ledde bön vid ljusbäraren. Psalm- och lovsång framfördes av fyra medlemmar.

Digitalt årsmöte

Till årsmötet anslöt sig 18 via konferenssystem Zoom och en per telefon med totalt 35 röstberättigade deltagare. Handlingarna hade skickats som bilagor per epost till medlemmar. Tyvärr framgick ej en tydlig erbjudan att kunna beställa pappersutskrifter hemskickade per post, vilket rättades till på årsmötet.
Bokslut för år 2020 godkändes och budget för 2021 fastställdes utan tillägg.


Valens förändringar

Församlingstidningen avslutas nu att utkomma i pappersutgåva och hela redaktionen (se sid 19) avtackades för en avslutad epok med start från 1975.
Sune presenterade ett nytt Mediaråd med ett övergripande kommunikationsansvar. Det skall starta med enkla program-utskick per Internet för att sedan växa med ny hemsida som nav och länkar till olika artiklar.
Ur fastighetsrådet avtackades Bo Olofsson, Anders Dahlgren och Ingemar Hagengran där Ingemars insatser med teknikuppbyggnad och inspelningsbåset framhölls. Ett nytt Teknikutvecklingsteam presenterades med hållbar inspelningsambition.
Som information presenterades behov och konsekvenser av namnbyte från Missionskyrka till Equmeniakyrka eller liknade – välkommen med synpunkter.
Som avslutning framkom att mötets två timmar fungerat väl via Zoom.
Göran Neider