Pastorsinstallation

Den 12 mars 2023 var det högtidlig pastorsinstallation i vår kyrka. Ivani Ahlberg installerades som pastor och föreståndare för Equmeniakyrkan Upplands Väsby. Installationen skedde under gudstjänsten och leddes av Equmeniakyrkans regionala kyrkoledare, Jenny Dobers. Efter gudstjänsten var det kaffe och tårta i församlingsvåningen där ocskå många tal och uppvaktningar hölls.

Presentation av Ivani

Jag utbildade mig till pastor på THS och är faktiskt den första icke-svenska personen som genomförde Equmeniakyrkans hela pastorsprogram men om jag tänker på min resa till att bli pastor i Sverige började den långt tidigare, i Brasilien, mitt hemland. Där studerade jag på lärarseminarium, psykologi
på universitet och påbörjade studier på ÖM/EFKs brasilianska systersamfunds seminarium. Jag har tidigare fyraårig musikutbildning från Brasilien, grundskolelärarutbildning och studerat psykologi på universitet, i Brasilien.

Mina tidigare arbete/engagemang

I Brasilien arbetade jag framför allt i skolor med administration och som lärare. Jag har dock alltid varit engagerad i kyrkan ända sedan barn och hållit bibelstudier, söndagskola, gudstjänster, gudstjänstmusik, ja, allt möjligt. När jag sedan flyttade till Sverige var det naturligt för mig att söka
mig till en kyrka, en svensk församling och jag återupptog min kallelse till pastor här. De pastorstjänster som jag haft här har innehållit mycket arbete kring predikan, själavård, utveckla gudstjänstlivet, integration, barn och ungdom och musik. Senast kommer jag från Immanuelskyrkan där jag arbetat med att försöka hjälpa personer med spanska och portugisiska som modersmål att knyta an till en svensk församling istället för en ”invandrarförsamling”. Före detta var jag vikarerande pastor/församlingsföreståndare i Björksäterskyrkan, Bålsta. I Brasilien arbetade jag många år som lärare.

Bostadsort och civilstånd

Jag är gift och bor i Solna tillsammans med min man Johan Ahlberg och vår strävhåriga foxterrier Morgan. När jag inte är i kyrkan så ägnar jag mig åt friluftsliv i olika former. Den svenska relationen och närheten till naturen är sådant jag lärt mig uppskatta.

Kyrklig bakgrund och engagemang

Jag har mina rötter i baptistkyrkan. Redan som barn engagerade jag mig aktivt i församlingen genom att leda söndagsskola, ungdomsarbete, gudstjänster, musik m m. När jag flyttade till Sverige sökte jag mig till en svensk baptistförsamling, dels för det kändes naturligt men framför allt för att knyta an till svenskar och det svenska språket.