Styrelsen rapporterar

Förändringens vindar blåser

Efter att vår församling haft glädjen att kunna stoltsera med en alldeles egen högklassigt tryckt tidning i över 50 år är det nu Det händers sista nummer ni håller i er hand. I alla fall så som den ser ut i sin nuvarande form. Vad det kommer att bli framöver vet ingen riktigt säkert i nuläget men vad vi vet är att förändring inte är lika med dåligt, vi har såklart för-hoppningen att all den värdefulla information som vår församlingstidning rymt hittar nya vägar ut till alla oss medlemmar och andra runt om i Upplands Väsby som vill vet vad som händer i vår församling. Den nya webbsidan t ex är under uppbyggnad, titta gärna in där om du inte redan gjort det. Där kan ni löpande få information om vad som händer i kyrkan (se mer sid 16).

Digitalt årsmöte

Församlingstidningen Det händer och dess förändring är i gott sällskap, det är ju mycket som förändras och görs annorlunda i dessa tider. Den 21 februari genomförde församlingen sitt första årsmöte digitalt och det gick bra! Många deltog hemma från sina datorer och vi från styrelsen vill säga tack till er alla som var med och gjorde den demokratiska, och nödvändiga, processen möjligt. Nu har vi med tacksamhet lagt ytterligare ett år till handlingarna och vi ser fram emot 2021.

Nya medarbetare igång

Något annat vi gläds åt är att våra nya medarbetar Winnieroos Olofsson och David Olofsson börjat sina tjänster hos oss sedan mitten av januari. De kommer med energi, erfarenhet och kunskap att möta såväl barn som vuxna som finns i och runt om kyrkan. De arbetar på så gott det går i pandemitider och gör sig och försam-lingen redo att så snart restriktionerna är över skala upp verksamheten och satsa än mer på att nå ut med att bjuda in till församlingens gemenskap och verksam-heter (se deras presentationer sid 12-13)
Styrelsen arbete fortsätter som vanligt och ni är mer än välkomna att höra av er till oss med frågor, funderingar och synpunkter.
Styrelsen genom Eva Lenestad