Upptäck Livet!

Foto: Cynthia Magana (Unsplash.com)
Våra ledord är Tro, Hopp, Kärlek. Vi tror på en större andlig och spirituell verklighet det som ger livet en mening. Det handlar om en universiell superkraft som har skapat allt. Denna  superkraft vill oss väl och som älskar dig och mig precis exakt som du är och vilken situation du än är i. Du kommer upptäcka att det blir en positiv förändringskraft i ditt liv! Vi hoppas du fortsätter läsa detta. Och du är jättevälkommen höra av dig om du vill veta mer!  //Varma hälsningar

Vi är en kyrka som är en gemenskap med olika livserfarenheter, bakgrund och åsikter. Vi vill uppmuntra öppna och förutsättningslösa samtal med människor i olika åldrar och bakgrund i Upplands Väsby. Samtalen handlar om att upptäcka livet; livets mening eller diskutera livets brist på mening. Vi tycker det är intressant att ha en dialog med så många människor som möjligt om temat att upptäcka och kanske ytterst finna livet.

Vi tror att livet består av tydliga gripbara delar som vi kan förstå och bevisa. Men vi tror också om att det finns stora ej upptäckta delar som vi inte kan bevisa men likafullt är mycket viktiga exempelvis något så konkret som känslor, tankar och sinnestillstånd. Dessa kan ha positiv association som kärlek, längtan, drömmar, men även negativa som rädsla och oro. Dessa krafter är svåra att bevisa men fortfarande är vi mycket beroende av dem.

Dessutom tror vi i kyrkan att det finns en större andlig verklighet, något som vi i sekulariserade Sverige kanske i mycket har tappat bort och försummat.

Som kyrka tror vi att verkligheten är något mycket större än vad som vi först kan ana. Kanske handlar ett samtal om denna större verklighet egentligen om att upptäcka livet. Vi tror att enskilda samtal, men även samtal i grupp kan vara en väg framåt, och att vi på så sätt gemensamt kan hjälpa varandra att upptäcka livet. 

Viktig grundprincip är också hos oss att ingen människa kan göra anspråk på sanningen; det vill säga att vi i kyrkan sitter på sanningen och de som inte går i kyrkan inte gör det. Vi tror att det handlar om ett gemensamt sökande och det är viktigt att kyrkan skapar en öppenhet och god atmosfär för samtal om livet och att kanske närma oss att upptäcka livet gemensamt.

Du får ta kontakt med oss utan krav på tro, du är agnostiker eller ser dig som ateist. Vår önskan är att vi delar livserfarenheter. Men många kristnas erfarenhet är att tron på en större verklighet, tron på Gud, och tron på Gud som räddare och frälsare är en mycket viktigt del av att upptäcka livet. Några av oss kan berätta att

”Jag har upplevt att det finns en osynlig kraft, en hand som följt mig genom livet – jag tror det är Gud” ”Jag bad till Jesus för mina barns kusin som har ett handikapp och svårt att hitta ett jobb – idag har han hittat ett bra tillfälligt jobb och på väg hitta sitt liv, trots sitt handikapp” ”Jag bad till Gud att hitta en livskamrat. På outgrundligt sätt hittade vi varandra. Jag tror bön hjälper”

– Intresserad av våra övriga verksamheter

Du kanske även är intresserad av veta mer om våra verksamheter för barn och ungdomar, språkcafé, musik-och sång, internationellt arbete eller våra samlingar och gudstjänster.

Så tycker du något av detta verkar intressant uppmanar vi dig att höra av dig:

Upptäck livet – enskild samtal eller tillsammans i grupp!


Kontakta oss

Obs! Din intresseanmälan innebär inte att du på något sätt anmäler dig till något, eller förpliktigar dig för något, utan bara att du visar intresse att få mer information