Verksamhetsrådet ansvarar för planering av gudstjänster och andra publika arrangemang.

Planeringsfilen är ett levande dokument som ständigt uppdateras. Den som visas här är en fryst version från visst, tidigare datum och innehåller alla offentliga evenemang. Den är också underlag för annonsering och veckobrev.