Utbildning kyrka – polis

Publicerat 

Är du pastor eller diakon och vill samverka med Polisen?
Då är detta utbildningen för Dig.

Polismyndigheten i Sverige, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift erbjuder utbildningen ”Kyrka-polis i samverkan”.

Utbildningsperioden äger rum 12-15 mars 2018 och 15-18 oktober 2018 med en mellanliggande praktikperiod hos polisen. Utbildningen bedrivs i internatform i Stockholm.

Utbildningen riktar sig till dig som vill samverka med polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet.

Information om utbildningen och ansökningshandlingar hittar Du på www.skr.org/aktuellt/utbildning