Pastorsutbildning

Vi är genom att vi lär.

Equmeniakyrkans utbildningar

Vidga perspektiven och väx i liv och tro

Equmeniakyrkans bildningsarbete sträcker sig över flera områden inom kyrka och samhälle. Med kristen tro som grund erbjuder Equmeniakyrkan med sina bildningsresurser miljöer för bildning och personlig utveckling.

Aktuellt om utbildning

Fler nyheter om utbildning

Vi är genom att vi lär

Equmeniakyrkans bildningssyn

Equmeniakyrkan vilar på en tradition att skapa rum för personlig växt – enskilt och tillsammans. Vår syn på bildning hämtar vi från Bibelns berättelser, särskilt i evangelierna.
Kyrkostyrelsen har fastställt Equmeniakyrkans bildningssyn i dokumentet nedan.

Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund och tätt knutet till Equmeniakyrkan. Bilda erbjuder folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. Genom dem får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Bilda har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor.