Publicerat 

Utbildning

Utbildning & BILDNING

Equmeniakyrkans bildningsarbete sträcker sig över flera områden inom kyrka och samhälle. Med kristen tro som grund erbjuder Equmeniakyrkan med sina bildningsresurser miljöer för bildning och personlig utveckling.

Betydelsen av ett brett bildningsarbete som vidgar perspektiven har varit och är drivkraften för möjlighet till växt i liv och tro. Bildningsarbetet är samtidigt en viktig arena för demokrati. Som en del av kyrkans samhällsengagemang är bildningen central. Den utgör också en spännande mötesplats i kultur- och livsåskådningsfrågor för skapande av engagemang och kreativitet.

Equmeniakyrkans bildningssyn

Kontaktpersoner

Elisabeth Lindgren

samordnare för bildning, fortbildning, folkhögskolor
08-580 031 51