Pastorsutbildning

Equmeniakyrkans utbildningar

Vidga perspektiven och väx i liv och tro

Equmeniakyrkans bildningsarbete sträcker sig över flera områden inom kyrka och samhälle. Med kristen tro som grund erbjuder Equmeniakyrkan med sina bildningsresurser miljöer för bildning och personlig utveckling.

Aktuellt om utbildning

Alla nyheter om utbildning

Vi är genom att vi lär

Equmeniakyrkans bildningssyn

Equmeniakyrkan vilar på en tradition att skapa rum för personlig växt – enskilt och tillsammans. Vår syn på bildning hämtar vi från Bibelns berättelser, särskilt i evangelierna.
Kyrkostyrelsen har fastställt Equmeniakyrkans bildningssyn i dokumentet nedan.