Pastorsutbildning

Equmeniakyrkans utbildningar

Vidga perspektiven och väx i liv och tro

Equmeniakyrkans bildningsarbete sträcker sig över flera områden inom kyrka och samhälle. Med kristen tro som grund erbjuder Equmeniakyrkan med sina bildningsresurser miljöer för bildning och personlig utveckling.

Elever på vandring under kallelsedagarna

Kallelsedagarna
27-28 mars 2020

Har du funderingar på diakon, pastor, missionär eller pionjär? Då får du inte missa Kallelsedagarna två dagar där du får utmana kallelsen med inspirerande seminarier, bibelstudier och samtal.

Sista anmälan 13 mars.

Aktuellt om utbildning

Alla nyheter om utbildning