Elever vid Diakonutbildningen

Diakonutbildning

Diakon är ett grekiskt ord som betyder tjänare. Diakonen har det arbetsledande ansvaret för församlingens diakoni. Diakonens uppdrag är att synliggöra dessa frågor i församlingen och inspirera medlemmar att bli delaktiga i uppdraget.

En diakon kan vara anställd som församlingsföreståndare. En diakon kan också ha anställning i en organisation som på kyrkans uppdrag arbetar för utsatta människor. I kyrkan handlar diakoni om en tro som inte bara är ord utan också handling.

Diakonalt arbete innebär möte med människor i olika utsatta situationer. Arbetsuppgifterna varierar allteftersom behoven skiftar. Det kan vara att stödja människor genom samtal och själavård, uppmärksamma sociala orättvisor och brister i samhället och bedriva påverkansarbete.

I församlingen kan en diakon t.ex. arbeta med barn och unga, asylsökande, språkcafé, äldre och sjuka.  Diakonen har ofta ett stort kontaktnät med socialtjänst, skola, arbetsförmedling, vårdcentral, ideella organisationer osv.

Mer information