Ung kvinna ligger och läser en bok i ett tält

Våra folkhögskolor

Miljöer för bildning och personlig utveckling

Equmeniakyrkan är huvudman för fem folkhögskolor i Sverige. Med kristen tro som grund vill Equmeniakyrkan erbjuda miljöer för bildning och personlig utveckling!

Arbetet vid folkhögskolorna sker såväl genom allmänna kompetenshöjande utbildningar som special- och yrkesutbildningar. Folkhögskolorna har också en omfattande verksamhet riktad mot kyrka och församling i form av lekmannautbildning, yrkesutbildning och fortbildning. Samordningen av folkhögskolornas verksamhet sker genom ett folkhögskoleråd tillsatt av huvudmännens styrelser.

Huvudmannaskapet

Folkbildningen är liksom Equmeniakyrkan framvuxen ur 1800-talets samhällsomvandling i Skandinavien. I dessa folkrörelser definierades uttrycken för såväl lärande som tro utifrån en människosyn präglad av ansvarstagande och skapande.

Bildning och pedagogiskt arbete har varit en röd tråd i de rörelser som format Equmeniakyrkans och Equmenias historia. Den traditionen är viktig att förvalta även i framtiden i de skolor som Equmeniakyrkan och Equmenia är huvudmän för.