Handledardagar

De planerade handledardagarna ställdes in pågrund av läget med Covid-19 och kommer nu istället genomföras på distans.

Dessa videoklipp är förberedande material till handledarna inför online-utbildningen.