BOK 1: Om Gud och allt annat – Grunddrag i kristen tro

Om Gud och allt annat

Intervju med Roland Spjuth

Zoom-samtal med Roland Spjuth

Här kan man lyssna på Zoom-samtalet i Equmeniakyrkan Läser med Roland Spjuth. Samtalet inleds med en presentation av Roland och att Gustaf Björkman ställer första frågan: I Första delen av boken betonar du att människan främsta syfte inte är individuell frihet, utan att människan styrs av sin längtan. Varför är det viktigt? Sedan börjar inspelningen med Rolands svar.

Artiklar till boken