Penna, papper och glasögon på ett bord i en lektionssal.

Kurskatalog

Pågående och planerade kurser samt webbutbildningar du kan läsa när du själv vill.

Studiematerial, workshops och föreläsningar

För församlingen

Equmeniakyrkan tillhandahåller material, workshops och föreläsningar för att inspirera och stärka arbetet i församlingarna.