Elever framför Enskilda Högskolan

Pastorsutbildning

Att vara pastor är få möta människor i livets olika situationer och skiften. Det är att gå med, ibland före, ibland bakom. Det är att vara förankrad i sin egen tro för att kunna dela med andra.

Att vara pastor är att kunna tolka och tyda bibeltexter, forma gudstjänster, leda församling och grupper, möta existentiella frågor, tyda samtiden, lyssna, inspirera och trösta. Som pastor kan man arbeta i församling, i pionjära projekt, i internationella samarbetskyrkor eller i institutionssjälavård som fängelsepastor eller skolpastor.

Få uppdrag kräver en sådan bred kompetens. Därför måste en bra pastorsutbildning ha både bredd och fördjupning, såväl teoretisk skärpa som förankring i den praktiska verkligheten. Ett flertal av lärarna som undervisar vid THS har själva erfarenhet av att arbeta i församling och är pastorer.

Mer information

Kontaktperson

Linnea Lidskog

Linnéa Lidskog

Handläggare medarbetarrekrytering pastorer, kontaktperson THS

08-580 032 25

linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se