Elever framför Enskilda Högskolan

Pastorsutbildning

Att vara pastor är få möta människor i livets olika situationer och skiften. Det är att gå med, ibland före, ibland bakom. Det är att vara förankrad i sin egen tro för att kunna dela med andra.

Att vara pastor är att kunna tolka och tyda bibeltexter, forma gudstjänster, leda församling och grupper, möta existentiella frågor, tyda samtiden, lyssna, inspirera och trösta. Som pastor kan man arbeta i församling, i pionjära projekt, i internationella samarbetskyrkor eller i institutionssjälavård som fängelsepastor eller skolpastor.

Få uppdrag kräver en sådan bred kompetens. Därför måste en bra pastorsutbildning ha både bredd och fördjupning, såväl teoretisk skärpa som förankring i den praktiska verkligheten. Ett flertal av lärarna som undervisar vid THS har själva erfarenhet av att arbeta i församling och är pastorer.

Kallelsedagar

Har du utmanats av kallelsen och undrar hur man förstår sig på den? Eller vill du bara veta mer om hur kallelsen och studier går ihop på Equmeniakyrkans skolor? 

Då är du välkommen att delta i våra Kallelsedagar på Campus Bromma.

Mer information

Equmeniakyrkan har en egen webbsida för utbildningarna till att bli pastor och diakon.

Kontaktperson

linnea-lidskog

Linnéa Lidskog

Tf enhetschef för ordinerade medarbetare och utbildning

08-580 032 25

linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se