Diakoni, Omsorg och Själavård – utbildning

Vi erbjuder tre lördagar för dig som…

  • är engagerad i din församlings diakonala arbete
  • längtar efter att vidga och fördjupa dig i dessa frågor
  • ser behovet i samhället
  • vill ta Jesu uppmaning på allvar

Det är Diakonala Rådet i Region Öst som genomför kursen, och den hålls på SVF i Jönköping. Utbildningen startar igen hösten 2020 och innefattar då tre lördagar med tema diakoni, omsorg och själavård. Dagarna bygger på varandra och man rekommenderas att närvara vid samtliga tillfällen.

Anmälan har ännu inte öppnat men kommer sedan ske via länk här på hemsidan. Kostnad för kursen är 1200 kr.

Kontakt:
Johan Einarsson, församlingsutvecklare Region Öst
johan.einarsson@equmeniakyrkan.se
070-230 19 48