Styrelseutbildning

Styrelseutbildningen är till för att uppmuntra, utmana, utbilda och utrusta ledningar, styrelser och ideellt ansvariga i församlingar och föreningar till att:

  • vara ett andligt ledarskap
  • vara en god arbetsgivare
  • att förebygga och hantera olika typer av kriser
  • att bejaka och tjäna i sina gåvor i församlingen

När och var?

Styrelseutbildning för församlings- och Equmeniastyrelser i Region Väst och Öst hålls ungefär vartannat år. Nästa utbildningstillfälle drar igång våren 2020. För att möjliggöra att fler kan gå utbildningen finns två datum & platser att välja mellan för respektive utbildningssteg. Oavsett om du tillhör Region Öst eller Region Väst är alla datum tillgängliga för dig och din styrelse.

Utbildningssteg 1 sker den 18/1 Nimbuskyrkan, Öckerö (Region Väst) och den 25/1 SVF, Jönköping (Region Öst).
Utbildningssteg 2 sker den 14/3 Fjällstugan, Jönköping, (Region Öst) och den 21/3 Equmeniakyrkan, Vårgårda (Region Väst).

Ämnen och talare för utbildningssteg 1

  • Andligt ledarskap i NT och idag – Leif Carlsson, pastor, bibellärare, teologie doktor. Styrelsens ansvar för församlingens liv då och nu. 
  • Att vara en god arbetsgivare – Christina Grafström, personalschef, Equmeniakyrkan. Vad är viktigt att tänka på som arbetsgivare i en församling? Om rekrytering, anställningsavtal, arbetsbeskrivning, medarbetaravtal, kollektivavtal, förtroendearbetstid, arbetsmiljö, handledning mm.

Ämnen och talare för utbildningssteg 2

  • Konflikter och kriser i en församling, Jalle Ahlström, pastor, terapeut. Vilken typ av kriser förekommer i församlingar och hur kan vi hantera dem?
  • Att vara med i en styrelseDan Brännström, revisor, fd. generaldirektör för Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) ledamot i kyrkostyrelsen. Om olika roller och funktioner. Vad innebär det att vara ordförande, sekreterare, kassör, vice föreståndare, valberedning i en församling?

Övrig information

Utbildningsdagarna startar kl. 9.00 och avslutas kl. 16.00 med tid för matpauser, frågetillfällen och bön.

Vid anmälan anmäler man sig till att vara med på båda stegen. Oavsett vilken region styrelsen tillhör är båda platserna tillgängliga, och det är också möjligt att inte gå båda tillfällena i samma region. Även styrelser för equmeniaföreningar är välkomna att delta.

Kostnad

Priset för hela utbildningen inkl. mat är 500 kr/person, och betalning sker via fakturering till respektive församling/förening.

Anmälan

Anmälan för utbildningen har nu stängt. Vid frågor och undran om möjlighet att göra en sen anmälan – kontakta Jonna Lindroth, vik. administratör Region öst 
jonna.lindroth@equmeniakyrkan.se (ej tillgänglig per telefon för närvarande)

För frågor angående anmälan kontakta

Jonna Lindroth, vik. administratör Region öst 
jonna.lindroth@equmeniakyrkan.se (ej tillgänglig per telefon för närvarande) 

För frågor angående kursinnehåll och liknande, kontakta

Peter Bernhardsson, regional kyrkoledare region Öst:
peter.bernhardsson@equmeniakyrkan.se; Mobil 072 7411511

Tomas Hammar, regional kyrkoledare region Väst:
tomas.hammar@equmeniakyrkan.se; Mobil 076 5053140

Folder

Folder för utbildningen för dig som önskar se eller skriva ut den.