Till jordens yttersta gräns – utbildning

Den pilotkurs som genomfördes 2018 – 2019 genomförs igen av Equmeniakyrkan Region Öst och Region Väst i samarbete med Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping.

Mission & Församlingsutveckling

TILL JORDENS YTTERSTA GRÄNS 2019-2020

Vi vill med denna kurs ge dig/er en möjlighet

  • att få kunskap om Equmeniakyrkans Internationella Mission
  • att få möjlighet att uppleva missionssamarbetet på plats i något av våra samarbetsländer, prel. Ecuador
  • att du genom din nyvunna insikt kan vara med och förändra hemma i din församling

Upplev där & förändra här!

Vi tänker alltså att detta är en utbildning i Mission & Församlingsutveckling.

Du behöver inte ha någon förkunskap om Equmeniakyrkans och Equmenias Internationella Mission, men kursen vänder sig främst till dig som har en tillhörighet till någon av Equmeniakyrkans församlingar eller ungdomsorganisationen Equmenia.

Studieåret är upplagt på följande sätt: 5 lördagar med undervisning och samtal på Södra Vätterbygdens folkhögskola och en studieresa till en samarbetskyrka, prel. Ecuador.

Datum & planering

21 sept 2019Mission som förändrar världen – missionsteologi
19 okt 2019Equmeniakyrkans internationella mission
7 dec 2019Församlingsutveckling i ett internationellt perspektiv
11 jan 2020Praktiska förberedelser inför studieresa
Vecka 4 & 5 2020 (prel)Studie/missionsresa
25 apr 2020Rapportering och utvärdering

Föreläsare under kursen är medarbetare inom Equmeniakyrkan, Equmenia och Södra Vätterbygdens folkhögskola.

Kursledare: Johan Einarsson, Hans Dahlgren, Gunilla Ikponmwosa och Bertil Svensson

Kostnad: Studierna i Sverige 1100 kr + kostnader i Ecuador ca 6.000 kr. Kostnad för flygresa tillkommer och ordnas av var och en (vi hjälper till med kontakt med resebyrå).

Anmälan har stängt.

Kontakt & information

Bertil Svensson, bertil.svensson@equmeniakyrkan.se
Tel: 076-505 31 90

Johan Einarsson, johan.einarsson@equmeniakyrkan.se
Tel: 070-230 19 48

Hans Dahlgren hans.dahlgren@equmeniakyrkan.se
Tel: 0706416277